Czynności notarialne

 • Działając na podstawie Ustawy "Prawo o notariacie", wykonujemy następujące czynności notarialne:
 • sporządzamy akty notarialne,
 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzamy poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczamy oświadczenia,
 • spisujemy protokoły,
 • sporządzamy protesty weksli i czeków,
 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzamy, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzamy akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • oraz wykonujemy inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.