Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Gwarantujemy działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Służymy Państwu wyczerpującymi informacjami w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Notariusz

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz, to osoba zaufania publicznego. Współpraca z doświadczonym notariuszem jest gwarancją pewności zawartych umów. W naszej kancelarii stawiamy na rzetelności i solidność, dlatego współpraca z nami, na każdym jej etapie, przebiega bezproblemowo.

Notariusz Wołomin

Przykładowe czynności notarialne, których dokonają Państwo w naszej Kancelarii Notarialnej:

 • Sporządzanie aktów notarialnych
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)
 • Sporządzanie poświadczeń
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • Sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusz Warszawa

Z usług naszej Kancelarii Notarialnej, z uwagi na lokalizację w stolicy powiatu wołomińskiego korzystają mieszkańcy miast: Wołomin, Kobyłka, Radzymin, Marki, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Tłuszcz. Bliskość Warszawy w połączeniu z dogodnym dojazdem drogą 634 albo trasą S8, sprawia, że usługi notariusza Dawida Przybysza, wybierają także osoby z Warszawy i jej najbliższych okolic.


Nie czekaj ! Kliknij i zadzwoń teraz.

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Gwarantujemy działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Służymy Państwu wyczerpującymi informacjami w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Notariusz

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz, to osoba zaufania publicznego. Współpraca z doświadczonym notariuszem jest gwarancją pewności zawartych umów. W naszej kancelarii stawiamy na rzetelności i solidność, dlatego współpraca z nami, na każdym jej etapie, przebiega bezproblemowo.

Notariusz Wołomin

Przykładowe czynności notarialne, których dokonają Państwo w naszej Kancelarii Notarialnej:

 • Sporządzanie aktów notarialnych
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)
 • Sporządzanie poświadczeń
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • Sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusz Warszawa

Z usług naszej Kancelarii Notarialnej, z uwagi na lokalizację w stolicy powiatu wołomińskiego korzystają mieszkańcy miast: Wołomin, Kobyłka, Radzymin, Marki, Ząbki, Zielonka, Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Tłuszcz. Bliskość Warszawy w połączeniu z dogodnym dojazdem drogą 634 albo trasą S8, sprawia, że usługi notariusza Dawida Przybysza, wybierają także osoby z Warszawy i jej najbliższych okolic.